TV der bevæger dig

Kommuner siger nej til whistleblowerordning

Ingen af kommunerne i vores sendeområde har indført en whistleblowerordning til deres ansatte. I København er det en stor succes.

06:17

1 af 2

En rundspørge som TV SYD har foretaget viser, at ingen af vores sendeområdets 15 kommuner har indført en sladreordning- også kaldet en whistleblowerordning, for deres ansatte.

En ordning der gør, at de ansatte anonymt kan videregive oplysninger eller mistanker om uregelmæssigheder eller ulovligheder.

I Københavns Kommune har en sådan ordning kørt i to år. I løbet af den tid har kommunen modtaget 84 henvendelser om 147 forhold. Og ifølge Københavns Kommune har der været hold i to tredjedele af henvendelserne. Her har der enten været tale om ulovlige forhold eller alvorlige fejl.

- Det er en succes på den måde, at det har givet medarbejderne i Københavns Kommune en kanal til at kaste lys over forhold, som de ikke kan tage op og løse lokalt. Og den er blevet taget godt imod - i evalueringen svarer 81 procent af tillidsrepræsentanterne, at de vil anbefale ordningen, siger Borgerrådgiver Johan Busse fra Københavns Kommune til tv2.dk

Også i Roskilde og Randers har de indført en sådan ordning.