Kommunerne sparer på de ældre

Politikerne siger ellers, at kommunerne gør så meget for de ældre. Men FOA siger, der er skåret kraftigt ned. Op til 19 procent per ældre borger.

FOA bygger sin kritik på tal fra Indenrigs- og Økonomiministeriet. De viser, at kommunerne sidste år i gennemsnit brugte 12 procent mindre pr. ældre over 65 år, end de gjorde i 2009. Flere kommuner i Syd- og Sønderjylland har dog skåret endnu mere. I toppen ligger Fanø og Fredericia kommuner, der begge har sparet 19 procent pr. ældre.

Intet mimimum

- Ældre-området er et let område for kommuner at spare på. Modsat mange andre områder er det tilladt, at kommunerne har forskelligt serviceniveau. Og modsat fx folkeskoleområdet, hvor der i lovgivningen er præciseret et minimums-timetal, så eksisterer der i dag ingen minimumsrettigheder for de ældre, siger FOAs formand Dennis Kristensen.

Står det til landets kommuner, har vi dog endnu ikke set de sidste besparelser på ældreområdet. Hver tredje kommune forventer nemlig, at udgifterne til ældre vil falde i 2014. Det viser en rundspørge til kommunerens økonomichefer tidligere på året, som Epinion har foretaget for FOA.

Kynisk og tåbeligt

- Menneskeligt set er det kynisk, og samfunds-økonomisk er det tåbeligt at spare så voldsomt på ældre-området. Vi ved f. eks. at ældre, der modtager hjemmehjælp, kun har omkring halvt så mange indlæggelser på sygehuset som ældre, der ikke modtager hjælp, siger Dennis Kristensen.

Samtlige kommuner i Syd- og Sønderjylland har sparet på udgifterne pr. ældre. Kun Vejen og Sønderborg har skåret ned med under ti procent. Samtlige andre kommuner har skåret ned med et tocifret tal. Som nævnt mest i Fredericia og Fanø kommuner.

Der var valg til kommuner og regioner i 2009, og det er der igen i næste måned.

FOA om ældre - Link til FOAs pressmeddelelse.