Kontrol af de ældres medicinskabe

Region Syddanmark og de praktiserende læger vil i løbet af i år indføre systematisk kontrol af, hvad de ældre får af medicin. Der er for meget  sjusk og sløseri med medicin til gamle.

En undersøgelse i Vejle og Esbjerg viser, at det er på høje tid med et indgreb. Alle ældre fik for meget og forkert medicin.

Forkert medicin

I Vejle deltog 28 ældre i undersøgelsen. De fik op til 20 forskellige former for medicin, og alle fik forkert eller for megen medicin. Undersøgelsen betød i gennemsnit fem ændringer i medicin for hver ældre.

I Esbjerg deltog 33 ældre. De fik op til 21 forskellige slags medicin. Også her fik alle forkert eller for megen medicin. Undersøgelsen betød i gennemsnit 3,4 ændringer per person.

Mere kontrol

Under forberedelserne til undersøgelsen har Region Syddanmark gjort sig visser overvejelser om det fælles elektroniske medicinkort, som er på vej. Det indebærer, at medicinforbruget hos den enkelte borger kan vurderes af alle relevante fagpersoner.

Det betyder igen, at der med jævne mellemrum bliver taget stilling til den samlede medicinering for en patient. Det gælder især for borgere, der får mange læge-midler og eventuelt bliver behandlet af flere forskellige læger.