Kristent symbol på vej ud

Det traditionelle kristne kors er på vej ud af offentlige kapeller for at undgå at støde mennesker, som ikke er medlemmer af folkekirken.

Kolding Sygehus skal til at bygge et nyt kapel, og det skal renses for nagelfaste religiøse symboler. I dag har kapellet et solidt kors på en endevæg.

- Sygehuset er for alle, og vi vil gerne tilgodese alle forskellige og berettigede behov, siger projektchef Edith Højbye.

Hun understreger dog, at der endnu ikke er taget en endelig beslutning. Eventuelt kan kapellet få et mobilt kors, der kan rulles ind og ud efter behov.

Diskrete symboler

Hospice har kun et diskret symbol på en dug.
Hospice har kun et diskret symbol på en dug.

På Hospice Sønderjylland i Haderslev skilter man heller ikke med religiøse symboler i andagsrummmet. Her er der kun et broderi af en fugl, der slår vingerne ud som et kors.

- Alle, der har behov for det, kan komme på hospice, uanset tro. Det vil vi gerne tage hensyn til, siger præst Ingeborg Kastberg.

Aabenraa Kapel har et meget diskret kors, der fungerer  som dørhåndtag. En ud af ti bisatte tilhører ikke folkekirken.
 
Sognepræst Rolf Slot-Henriksen, Vejle, mener, at det kristne symbol, korset, er på vej ud af det offentlige rum.

- Det er pinligt. Korset er en del af vores kultur, og den skal vi være bekendt. Det er en forudsætning for, at vi kan integrere mennesker, som kommer fra en anden kultur og en anden tro, mener han.