Kritik af Carl Holsts stil

Carl Holst er alt for enerådig. Hans facon møder kritik både fra rød og blå side.

SF'eren Ida Damborg fra Esbjerg siger således:

- Med min baggrund i såvel kommunalpolitik som et halvt år på Christiansborg, der har jeg aldrig oplevet på samme måde, hvordan man centraliserer tingene omkring sig selv. Det er den måde, han leder møderne på i Region Syddanmark. Carl Holst har det med at kommentere på indlæg, som han er uenig i, siger Ida Damborg til Fyens Stiftstidende.

Hertil siger Carl Holst:

- Jeg kan ikke genkende, at jeg skulle afbryde folk på møderne. Jeg er faktisk meget optaget af, at folk skal kunne komme til orde. Og når debatten er slut, så er jeg til gengæld meget optaget af at få konkluderet og få fulgt op. Politik drejer sig ikke kun om, hvad man siger i en regionsrådssal. Det handler også om at skabe resultater. Og de her resultater kommer jo kun, hvis man får konkluderet, fulgt op og får lavet handling, siger Carl Holst.

Også fra borgerlig side er der kritik af Carl Holsts facon.

Fyens Stiftstidende har også været i kontakt med flere borgerlige politikere, der oplever Carl Holsts mødeledelse som belastende. Men de har ikke lyst til at stå frem med deres navn.