TV der bevæger dig

Kulden medfører massivt el-forbrug

Vi bruger masser af el i øjeblikket, bl.a. til opvarmning. Og vindmøllerne leverer ikke noget i det stille vejr.

Vindmøller leverer ikke meget strøm i disse kolde dage.

Da familien Danmark lavede varm aftensmad i går, steg el-forbruget mellem kl. 17 og 18 til godt 6.000 MWh
(6 mio. kilowatt-timer). Det er årets hidtil højeste forbrug.

- Men havde det ikke været, fordi den økonomiske krise har kappet en del af elforbruget, havde vi givetvis haft rekord i går, siger Nicolaj Nørgaard Petersen fra Energinet.dk?s elmarkedsafdeling. 

Samtidig producerede vindmøllerne ikke meget på grund af det stille vejr.
Vindmøllerne kun producerede, hvad der svarede til ca. 10 pct. af elforbruget. Sidste år producerede vindmøllerne gennemsnitligt, hvad der svarede til 28 pct. af elforbruget.

El-priserne er steget i takt med, at forbruget er gået i vejret. Dog ikke til det niveau det var på i december 2010, hvor der var en lang kuldeperiode.