TV der bevæger dig

Landbruget: Endelige vandplaner skuffer

Regeringens har offentliggjort de endelige vandplaner. Landbrugets lobbyorganisation er skuffet og overvejer igen retslige skridt.

Planerne vil forsøge at forbedre vandkvaliteten i de danske vandløb.

Miljøministeriet har netop offentliggjort 1. generation af de endelige vandplaner efter ikke mindre end seks høringsrunder.

Vandplanerne er regeringens samlede plan for at forbedre det danske vandmiljø for at sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Planerne stiller en række krav til landbrugets udledning af fx kvælstof. Krav som landbruget har modsat sig.

Landbrugets lobbyvirksomhed Landbrug & Fødevarer mener da også, at vandplanerne ikke viser de nødvendige ændringer og stadig er "fyldt med helt grundlæggende fejl og mangler", som Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer siger til Ritzau.

Landbrug & Fødevarer vil nu vurdere, om der igen skal tages retslige skridt. Tidligere er vandplanerne blevet erklæret ugyldige i 2012 på baggrund af en klage fra Landbrug & Fødevarer, og en sag anlagt mod staten resulterede i 2013 i, at kammeradvokaten på vegne af ministeriet strakte våben.

Regeringen mener dog, at der takket være politiske aftaler i foråret trods alt er sket en række lempelser for landbruget. Der indgår nu 19.000 km vandløb, mod tidligere først 28.000 og siden 22.000 km. Vandløbsvedligeholdelse er taget ud af planerne og vandløbsindsatser sker nu kun mod erstatning. Desuden er de allerede vedtagne randzoner og efterafgrødekrav blevet reduceret.