Landdistrikter befolkes af arbejdsløse

Vellønnede lønmodtagere strømmer til København og Aarhus, mens lavtlønnede, pensionister og arbejdsløse flytter til tyndt befolkede områder i for eksempel Sønderjylland.

Det fremgår af en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget.

- Mellem 2009 og 2011 flyttede 362.000 danskere fra én kommune til en anden. Og bag tallene sker der en bemærkelsesværdig demografisk udvikling. Således er procentdelen af arbejdsløse tilflyttere konsekvent lavere i og omkring storbyområderne Aarhus og København end i resten af landet, fremgår det af analysen fra senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og stud. polit. Joachim V. Koch.

Sydjylland, der i analysen også omfatter Fyn, har i perioden mistet 3.606 indbyggere. Antallet af veluddannede lønmodtagere er reduceret med 3,9 procent.

Fraflytningen af lønmodtagere på højeste- eller mellemniveau er endnu højere i Vestjylland, Nordjylland og Vest- og Sydsjælland.

Analysen tegner billedet af et stadig mere delt Danmark. København og Nordsjælland bliver efterhånden overbefolket. Selv i Østjylland har befolkningstilvæksten fra 2009 til 2011 været beskeden, nemlig 45 personer netto.

Huspriserne og leveomkostningerne i hovedstadsområdet får arbejdsløse og folk med jævne indkomster til at flytte ud i det øvrige land.

Analytikerne peger på, at en stærkere regional erhvervspolitik og bedre pendlermuligheder kan vende udviklingen.

Hent analysen hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd