TV der bevæger dig

Landmænd går i rette med minister

Landmændene går i rette med fødevareminister Mette Gjerskov (S). Hun har afsat 95,6 millioner kroner årligt til landmænd som kompensation for den udskældt lov om randzoner langs vandløb, men det slår ikke til, mener landmændene.

- Det er yderst kritisabelt, at fødevareministeren nu skærer en fjerdedel af den planlagte kompensation til danske landmænd, der pålægges at etablere 50.000 hektar dyrkningsfrie randzoner, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, Skærbæk ved Tønder.

Oprindeligt var puljen til kompensation ifølge organisationen på 138 millioner kroner.

Mette Gjerskov mener, at 95,6 millioner kroner sikrer, at landmændene ikke mister penge på at udlægge 10 meter brede dyrkningsfri randzoner langs vandløb.

- Landbruget har ikke krav på, at vi giver de her penge, men jeg synes, det er rimeligt, at de får en kompensation, der dækker de samlede omkostninger for erhvervet, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Det en vurdering fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, der danner grund for fastsættelsen af beløbet på 95,6 millioner kroner.

Beløbet er ud over den EU-støtte, som landmændene i forvejen får.

Køb jorden

Landbrug & Fødevarer afviser, at landmændene får fuld kompensation.

- Det ville være meget mere reelt, hvis staten en gang for alle erstattede værditabet. Så kunne landmændene bruge de penge til nye investeringer, siger Henrik Frandsen.

Loven blev vedtaget under den tidligere regering i 2011.

Satserne for kompensation for randzoner bliver henholdsvis 2.100 kroner per hektar for eksempelvis tidligere omdriftsarealer og 1.200 kroner per hektar for tidligere permanente græsarealer.

Det er mindre end den tidligere regering tilbød. VK-regeringen lovede 2.600 kroner per hektar for dyrkede arealer og 1.600 kroner for græsarealer.

Landboforeningerne har planlagt talrige protestmøder i den kommende tid.