TV der bevæger dig

Landmænd holder krisemøde

200 landmænd mødtes i dag i Agerskov for at drøfte, hvordan de kommer ud af krisen. Landmændene er frustrerede.

02:54

Landmændene er bekymrede for fremtiden. De drøftede i dag den aktuelle situation, og hvordan de kommer ud af krisen.

1 af 2

Baggrunden for mødet er randzoneloven, som træder i kraft 1. september 2012. Loven betyder, at alle søer og vandløb skal omgives af en dyrkningsfri randzone på 10 meter mod de nuværende 2 meter, og det går ud over landmændene.

Den nye lov er vedtaget af den gamle regering og er en del af deres Grøn Vækst plan, som blandt andet skal sikre mindre udledning af kvælstof og forurening af vandløb.

Landmænd mister penge

Landmand Lennart Petersen har 5 kilometer vandløb på sin grund. Det betyder at han med den nye lov må afgive i alt 5 hektar af sin dyrkede jord.

- Jeg får en værdiforringelse af min grund på 750.000 kroner, fordi jeg ikke længere kan dyrke de 5 hektar. Og så mister jeg omkring 30.000 om året i indtægter, siger han frustreret.

På landsplan er det ifølge Lennart Petersen op mod 50.000 hektar som går tabt. Landmændene skal have kompensation for deres mistede indtægt af EU og den danske stat, men det er stadig uvist, hvor mange penge de kan forvente i erstatning. Beløbene forventes først klarlagt i foråret 2013.