TV der bevæger dig

Landmænd om naturplan: Husk os

Regeringen offentliggjorde i dag Naturplan Danmark. Landmænd er bekymrede for, om de bliver inddraget i planerne.

Foto: Colourbox.

Naturplan Danmark indeholder flere gode ting, lyder det fra Søren Laustsen, bestyrelsesmedlem og formand for planteavlsudvalget i Sønderjysk Landboforening.

Men han er bekymret for, om regeringen og Danmarks Naturfredningsforening har blik for samarbejdet med landmændene.

- Hverken Danmarks Naturfredningsforening eller regeringen har formentlig midler til at købe landmændenes jord, og derefter ansætte naturplejere til at passe arealerne. Derfor er der kun én vej frem. Et rigtig godt samarbejde mellem regeringen, Danmarks Naturfredningsforening og landbruget, så vi kan finde den helt rette balance imellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Jeg er overbevist om, at vi kommer længst med frivillige og motiverende ordninger, hvor landmændene får betaling for at passe og udvikle naturen lige så vel, som når der dyrkes erhvervsmæssige afgrøder, siger Søren Lausten.

 

Regeringens plan:

  •  Naturplan Danmark skal lægge linjere for mere, bedre og mere sammenhængende natur i Danmark frem mod 2050.
  •  Målet er at få 25.000 hektar mere natur frem mod 2020. Det drejer sig blandt andet om vådområder, nye skove, bevarelse af heder og udtagning af kulstofrige lavbundsjorde.
  •  Tiltagene, som blandt andet handler om at udlede mindre gødning og sprøjtegifte, vil sikre og øge naturværdierne på cirka 125.000 hektar jord.
  •  Der skal sikres bedre forhold i 1600-2200 kilometer vandløb.
  •  Biodiversiteten skal øges i havet og de indre farvande. Både ved at forbyde bundtrawl og lave nye stenrev.
  •  Planen skal samtidig sikre, at flere danskere benytter naturen.