TV der bevæger dig

Landmænd tossede over randzonekort

Landmænd vil have loven om randzoner udskudt. Et kort over randzonerne er nemlig smækfyldt med fejl, siger landmændene.

04:19

1 af 2

Hvornår er der tale om et vandløb og dermed krav om en randzone?
Det fremgår af et kort, som naturerhvervsstyrelsen har lavet. Der er bare et problem:

- Det er skuffende, at kortmaterialet er fyldt med fejl. Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at lovens ikrafttrædelse udsættes til næste år. Alt andet er helt urimeligt for os landmænd, siger viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen fra Skærbæk.

Han har svært ved at finde de vandløb på sine jorder, som naturerhvervstyrelsens siger, der er.
Det samme har mange andre landmænd.

Der er ifølge Landbrug & Fødevarer mange eksempler på, at der enten mangler vandløb på kortene, eller at de vandløb, der optræder i kortene, ikke findes i virkeligheden.

Se kort over zonerne samt et kompensationskort på NaturErhvervstyrelsenshjemmeside.