TV der bevæger dig

Landmændene tjener godt

Det går godt på landet. Landmændene tjente sidste år markant mere end året før.

I snit fik danske landmænd ifølge Danmarks Statistik et driftsresultat på 830.000 kr. mod 328.000 kr. året før.

Når forrentningen af landmandens indskudte kapital er trukket fra, giver det en gennemsnitlig landmand en månedsløn på 35.666 kr., skriver Landbrugs Avisen.

Forklaringen på den markante stigning er højere priser på især korn, svinekød og minkskind.