Landmand: Datotyranni giver ekstraarbejde

Torsdag skal efterafgrøderne ifølge EUs regler være sået. Men det bliver svært at nå for de syd- og sønderjyske landmænd. Vejret betyder nemlig, at mange først lige er begyndt at høste.

- Reglerne om efterafgrøder er tåbelige, siger landmand Thomas Hansen til TV SYD. Thomas Hansen er formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, og han sætter gerne ord på sin frustration over de nuværende regler om efterafgrøder.

- Jeg mener, det er chikaneafgrøder, siger Thomas Hansen om de lovpligtige efterafgrøder, der ifølge reglerne skal være sået på torsdag.

Det får Thomas Hansen - og mange andre landmænd i Syd og -Sønderjylland - dog rigtig svært ved at nå.

Rundt om på markerne svajer kornet nemlig stadig stolt i vinden, og Thomas Hansen regner tidligst med at have høsten i hus efter weekenden.

- Og så skal halmen stadig fjernes, før jeg kan så efterafgrøder, siger Thomas Hansen til TV SYD.

Ifølge EU's regler skal landmænd så efterafgrøder som fx sennep eller olieræddike for at optage overflødigt kvælstof i jorden, så det ikke skyller ud i vandløb og søer, hvor der forurener.

Landmændene kan søge dispensation fra reglen om, at efterafgrøderne skal være sået d. 20. august, men hver enkelt landmand skal udfylde sin egen dispensation, og det betyder ekstraarbejde for mange.

- Det er ren datotyranni. I det mindste burde vi kunne få en generel dispensation, siger Thomas Hansen.

Den generelle dispensation må landmændene dog høste langt efter.

- Efter EU-reglerne kan jeg ikke giver landmændene en generel dispensation for fristen til at så miljø-afgrøder. Til gengæld kan jeg love den enkelte landmand, at hvis vejret har været usædvanligt, så kan vi se med velvilje på hans situation og udskyde fristen for ham, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse om landmændenes datopine.