TV der bevæger dig

Landsret lukker hul i grænsehandel

Landsretten har lukket et lukrativt hul for købere af luksusbåde. Det koster forhandleren 10 millioner kroner. Fidusen gik ud på at aflever købte både ved Poetzsch i Harrislee for at spare en del af momsen.

Firmaet Risberg i them har fået million-dom i Landsretten.

En af de største danske forhandlere af motor-og sejlbåde, Risbjerg Marine i Them ved Silkeborg, har fået underkendt en metode til at undgå den danske moms på dyre både.

Vestre Landsret har i en dom givet Landsskatteretten medhold, hvorefter bådfirmaet skal betale 10.398.000 kroner i moms for årene 2007-2009.

Fast aftale

Ole Risbjerg har drevet handel med nye og brugte både siden 2003 og havde en fast aftalte med et tysk firma i Flensborg.

Købere, der ville spare momsen, kunne købe båden i Them og få den leveret i Tyskland. Køberne betalte købesummen til det tyske firma, der så afregnede med Risbjerg Marine.

Kunden sparede dermed forskellen mellem den danske moms på 25 procent og den tyske moms på 19 procent, men skulle så til gengæld selv sørge for at få båden hjem igen.

Reel handel?

Spørgsmålet var, om der var tale om en reel handel mellem det tyske firma og kunden, eller om handlen i realiteten blev indgået i lokalerne hos Risbjerg Marine i Them.

Det var i Them, at kunderne rent fysisk så båden og aftalte købesum, klargøring med videre. Når båden var klargjort, blev den kørt til en parkeringsplads ved Poetzsch supermarked i Harrislee i Tyskland.

På parkeringspladsen udleverede en repræsentant for det tyske firma så båden til den danske kunde.

300.000 kr. i sagsomksotninger

Landsretten er enig med Landsskatteretten i, at det tyske firma ikke reelt havde råderet over båden.

Vestre Landsret mener, at handlen reelt er indgået i Danmark, og derfor skal der også betales dansk moms.

Ud over momsforpligtelsen skal Risbjerg Marine af med 300.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.