Lastbiler skal køre om natten

Lastbilerne skal køre om natten i Region Syddanmark de næste tre år som led i et storstilet forsøg med natlig godskørsel.

Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport står bag forsøgsprojektet, der skal opstille og afprøve forskellige løsninger til natdistribution. Målet er at fjerne lastbiler fra vejene i dagtimerne - og måske spare CO2.

Store fordele

- Samfundsmæssigt er der store fordele ved at udnytte vejene om natten, siger Mogens Therkelsen, sønderjysk storvognmand og én af hovedmændene bag projektet.

- Ofte er lastbilerne kun fyldt omkring 60 %, blandt andet, fordi trafikpropper gør kørslen besværlig. Ved natkørsel kan der køres med større lastbiler, og de kan have mere gods med, som igen er med til at minimere antallet af biler inde i byen.

Skal sikre nattero

- Natkørsel vil betyde, at der skal dispenseres for en række regler og restriktioner hos de involverede kommuner, fortsætter han. Der skal bl.a. åbnes for kørsel i gaderne om natten. I den forbindelse er vi naturligvis opmærksomme på støjgenerne, og projektet har da også til opgave at finde på løsninger, så naboerne i byerne kan få deres nattero.

Støtter forsøg

Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum støtter forsøget.

- I Syddanmark har vi en stærk erhvervsmæssig position på transport- og logistikområdet, siger regionrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V). Mit håb er, at erfaringerne fra samarbejdet med testkørsel om natten kan danne grundlag for yderligere aktiviteter, der kan bibeholde og udvikle vores stærke position på området.

Fakta om forsøget

Bevillingen fra Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport er på 1,7 mio. og dækker den første fase ? 6 måneder - af det planlagte projekt, som skal løbe over tre år.
Projektet skal også afdække muligheder for begrænsning af støj og lysgener for beboerne i de områder, hvor projektet gennemføres.

Projektet administreres af Væksthus Syddanmark i tæt samarbejde med repræsentanter for transportbranchen, brancheorganisationer, kommuner, fagforeninger samt Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport.

Væksthus Syddanmark giver sparring til vækstvirksomheder og vækstiværksættere i Region Syddanmark og samarbejder med den lokale erhvervsservice samt med videninstitutioner, private rådgivere og andre erhvervsfremmeaktører. Væksthus Syddanmark er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Læs mere på www.vhsyddanmark.dk..

Syddansk Vækstforum