Laver forsøg med lys på Jelling-sten

I aften skal der laves forsøg med, hvordan Jelling-stenene i fremtiden kan belyses i aften- og nattetimer, når de nationale klenodier flyttes i to glasmontrer.

Netop placerng bag glas giver nogle problemer, når monumenterne skal belyses. Derfor skal eksperter fra Kulturarvstyrelsen i aften lave forsøg med forskellig lys-kilder og forskellige vinkler.

TV SYD sender direkte fra Jelling i aften - inden det bliver mørkt.

Graver om sten

Onsdag rykker arkæologerne så ind på kirkegården i Jelling. Inden de to glashuse skal opføres, skal jorden omkring stenene undersøges. Arkæologerne vil udgrave små felter omkring stenene for at se, om de kan finde spor fra fortiden.

Udgravningerne vil ikke ske direkte under de store sten, hvor der måske kunne være gravofre.

Beskyttes mod vejr

Jelling-stenene skal beskyttes mod det danske vejr - og den tiltagende forurening. Skaderne på stenene gennem de seneste 100 år er mindst lige så voldsomme som de skader, vejr og vind har påført stenene i deres første 900 år.