TV der bevæger dig

Laver forsøg med lys på Jelling-sten

I aften skal der laves forsøg med, hvordan Jelling-stenene i fremtiden kan belyses i aften- og nattetimer, når de nationale klenodier flyttes i to glasmontrer.

03:47

Den midlertidige opstilling pilles ned i morgen ved middagstid.

Forsøg med belysning ved Jellingstenen. I aftens skal den midlertidige kasse belyses fra forskellige vinkler.

Jeling sten i glashus - vnderprojektet.

Sådan ser sceneriet ud fra den ene af Jelling-højene.

Der blev sat et midlertidigt glashus op i dag. Det ligner det færdige hus på en prik. Men i morgen pilles det hele ned.

Glasset blev pudseet før aftenens forsøg med belysning.

1 af 7

Netop placerng bag glas giver nogle problemer, når monumenterne skal belyses. Derfor skal eksperter fra Kulturarvstyrelsen i aften lave forsøg med forskellig lys-kilder og forskellige vinkler.

TV SYD sender direkte fra Jelling i aften - inden det bliver mørkt.

Graver om sten

Onsdag rykker arkæologerne så ind på kirkegården i Jelling. Inden de to glashuse skal opføres, skal jorden omkring stenene undersøges. Arkæologerne vil udgrave små felter omkring stenene for at se, om de kan finde spor fra fortiden.

Udgravningerne vil ikke ske direkte under de store sten, hvor der måske kunne være gravofre.

Beskyttes mod vejr

Jelling-stenene skal beskyttes mod det danske vejr - og den tiltagende forurening. Skaderne på stenene gennem de seneste 100 år er mindst lige så voldsomme som de skader, vejr og vind har påført stenene i deres første 900 år.

Mere kultur