TV der bevæger dig

Lej en fleksjobber

Fire kommuner vil udleje personer med nedsat arbejdsevne til private virksomheder.

Kommunerne skal nu fungere som vikarbureauer.

Horsens, Esbjerg, Bornholm og Slagelse kommuner lægger i øjeblikket an til at tage fat på fleksjob-forsøg efter sommerferien. Horsens Kommune er lige nu ved at ansætte 60 fleksjobbere til projektet, skriver Avisen.dk.

Forsøget er vedtaget af regeringen og Enhedslisten. Kommunerne får mulighed for at ansætte personer i fleksjob, som de så lejer ud til private virksomheder helt ned til en uge ad gangen.

Formålet er at skabe mere beskæftigelse for de såkaldte minifleksjobbere, som er tilkendt fleksjob på under ti timer om ugen.

Projektet møder på forhånd hård kritik.

Risiko for stress

Arbejdsmediciner Martin Lindhardt Nielsen fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital advarer om, at vikararbejde kan virke stressende, og derfor rummer risiko for at forværre symptomer for fleksjobbere.

- Når man er visiteret til så få timer, er det sjældent et rent fysisk problem, men ofte kombineret med en lav stresstærskel og stort behov for forudsigelighed, overblik, klare rammer og instrukser, siger overlægen til Avisen.dk.

Over 72.000 danskere er tilkendt fleksjob, som er en tilskudsordning for personer med nedsat arbejdsevne.

Sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance vedtog regeringen sidste år en reform af fleksjobordningen, som fra 1. januar i år har åbnet op for fleksjob helt ned til to timer om ugen.