Lyssky firmaer får bøde på 5.000 kroner

Det koster foreløbig 5.000 kroner at overtræde reglerne om skiltning på byggepladser. Skilte skal fortælle, hvilke entreprenører og underentreprenører, der arbejder på pladsen.

Reglerne om skiltning på byggepladser ved arbejder på over 50.000 kroner trådte i kraft 1. januar 2013 som led i bekæmpelse af sort arbejde og social dumping. Firmaet fik også pligt til at have virksomheds-nummer på deres biler.

Skat har rejst ti prøvesager ved domstolene for at få fastlagt en domspraksis for overtrædelse af skiltnings-reglerne, og i den første dom bliver niveauet lagt på en bøde på 5.000 kroner.

Foreningen Rejsearbejdere har gjort det til en mærkesag at bekæmpe sort arbejde og social dumping, og foreningen har anmeldt adskillige sager om mangelfuld eller ingen skiltning til Skat.

- En bøde på 5.000 kroner er latterlig. Den virker ikke afskrækkende, siger formanden for rejsearbejderne, Hans Erik Meyer, Aabenraa.

Han peger på, at bøden til udenlandske firmaer for manglende registrering i RUT-registret er på 10.000 kroner. Registret skal medvirke til at give myndighederne mulighed for at sikre håndhævelse af de regler, der gælder for udenlandske firmaer, som arbejdere i Danmark.