Mange brande på torsdag

Der vil opstå dobbelt så mange brande på torsdag, som på en en normal aften og nat.

På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan.

På Sankt Hans aften ligger tallet i gennemsnit på cirka det dobbelte.

For at sikre, at det kun er Sankt Hans-bålet, og ikke andet, der går op i røg, skal afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

Afstandsreglerne er fastsat ved lov:

Sankthansbål skal således være placeret i en afstand af mindst 30 meter fra bygninger med hårdt tag, 60 meter fra brændbare markafgrøder og 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale.

Husk også at være opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i sankthansbålet inden afbrænding.

Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes.

Læs mere om regler og råd om afbrænding af sankthansbål på Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk.