TV der bevæger dig

Mange myter om Mortensaften

I aften spises der 600.000 ænder.

04:26

1 af 2

Den mest kendte myte om Mortensaften lyder som følger:

Den fromme Morten skulle udnævnes til biskop i Tours den 4. juli 371.

Det ville han imidlertid ikke være, og derfor gemte han i en gåsesti, da de kom for at udnævne ham.

Gæssenes skræppen forrådte ham dog, og det siges, at Morten som biskop bestemte, at man hvert år skulle straffe gæssene for at have forrådt ham ved at slagte og spise dem.

Gåsen er siden blev erstattet af en and - formentlig da andens størrelse passer bedre til danske husstande.

Der fortæres i aften 600.000 ænder mod kun et par tusinde gæs (kilde: Wikipidia).