TV der bevæger dig

Milliard-investering i vindkraft

Nordsøen skal være en del af et energi-net i ni europæiske lande. Omkring 250 milliarder kroner skal investeres i stort net af el-kabler, der forbinder sol-energi, vandkraft og vindmøller.

Süddeutsche Zeitung i München oplyser, at aftalen om det store energi-projekt blev indgået på et møde i Irland i december, umiddelbart før det store klima-topmøde i København. Deltagerne var repræsentanter for Danmark, Norge, Tyskland, Irland, Storbritannien, Holland, Belgien, Frankrig og Luxembourg

Kæmpe-projekt

Det er et af de største og mest prestige-fyldte energiprojekter nogensinde. Det skal forbinde vandkraftværker i Norge med store vindmølle-parker ud for de danske, britiske og tyske kyster samt solenergi-anlæg på det europæiske fastland.

En talsmand for det tyske finansministerium oplyser til Süddeutsche Zeitung, at der her i januar skal være  et arbejds-møde mellem de ni lande. Repræsentanter for el-selskaberne skal være med til forhandlingerne. Den 9. februar skal der være et nyt møde, hvor repræsentanter for de ni regeringer også er med. 
 
- Hver for sig har de hidtil kun kogt deres egen suppe, siger talsmanden, men nu skal det altså være alvor. Nu skal projektet forenes teknisk og politisk med de nationale strategier for udvikling af energi-sektoren.

Det haster

En talsmand for det tyske miljøministerium siger til Süddeutsche Zeitung, at tiden er knap.

EU har besluttet, at allerede om ti år skal en femtedel af al energi produceres med vind, vand eller sol. I august sidste år blev den første tyske vindmølle-park sluttet til el-nettet, og i de kommende år bliver der opstillet endnu flere vindmøller i Nordsøen.

Regeringerne i de ni lande er enige om, at det nuværende elnet i Europa er for lille til at klare fremtidens forsyning. Derfor skal det udbygges, og planerne skal være klar ved udgangen af 2010.

Til efteråret skal de ni lande underskrive en hensigtserklæring om at få det store energi-projekt gennemført efter en tidsplan, som der også skal være enighed om. 

    

Mest sete på tvsyd.dk