TV der bevæger dig

Millioner brugt for at redde afart af fisk

Naturstyrelsen har brugt 160 millioner kroner i Danmarks største projekt til naturbevarelse på at redde en fisk, der for længst er uddød. Alene EU har bidraget med 60 millioner kroner.

Fisken, der kaldes Snæbel, er sandsynligvis en Helt.

Fisken kaldes Snæbel. Naturstyrelsen har solgt projektet på, at Snæblen er en af EU's mest truede fiskearter.

Nu har biologer på Zoologisk Museum i København afsløret, at Snæblen ikke er en selvstændig fiskeart.

Den er blot en grandfætter af laksefisken Helt, som langtfra er truet. I et nyt fiskeatlas fra museet betegnes Snæblen som en særlige økotype af Helt, fortæller Ugeavisen Tønder.

Helt er en ferskvandsfisk, og Snæblen udmærker sig ved at kunne tåle et større saltindhold i vandet end stamfaderen.

Millionerne til at redde Snæblen er blevet brugt til naturgenopretning i Vidå, Snerum Å, Ribe Å og Varde Å.

Dambrug og opstemninger er blevet fjernet, diger er blevet flyttet og enge er blevet oversvømmet. Projektet forventes først at blive færdigt ved udgangen af dette år.

Snudemåling

Snæblen har umiddelbart en længere snude end Helt. Snudemålinger falder dog så forskelligt ud, at snudens længde ikke kan bruges som særligt kendetegn, mener Zoologisk Museum..

Tidligere videnskabelige undersøgelser tyder på, at Snæblen uddøde i 1940'erne. Den levede i tyske floder.

Den oprindelige Snæbel havde flere gitterstave i gælderne end de nulevende fisk i åerne ved Vadehavet.

Biolog Henrik Carl, Zoologisk Museum, glæder sig over, at Naturstyrelsen har gennemført omfattende naturgenoprettelse, men han fastslår, at Snæblen ikke er en selvstændig fiskeart.

Biolog Jan Steinbring Jensen, Naturstyrelsen, afviser, at styrelsen har solgt det store projekt på falske forudsætninger.

- Jeg anerkender, at Snæblen er en særlig økotype af Helt, der har tilpasset sig særlige levevilkår, men det er en kendsgerning, at fisken i åerne ved Vadehavet ville uddø, hvis vi ikke havde genoprettet naturen. Derfor står Snæblen på EU's liste over truede arter, siger han.

Han understreger, at betegnelsen art ikke er et entydigt begreb.

- Det kan godt være, at Snæblen skal udvikle sig over endnu flere år for at blive betegnet som en art, men jeg vil bestemt ikke anerkende, at den er uddød.

Vandløbene ved Vadehavet er livsvigtige for Snæblen, fordi den gyder i dem.

Projektets hjemmeside.

Indlæg fra Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.