TV der bevæger dig

Millioner til forsøg med vare-kørsel om natten

Væksthus Syddanmarks projekt 24T Transport har fået tildelt tre millioner kroner af Trafikstyrelsen og kan dermed arbejde videre med at afprøve mulighederne for varetransport om natten i Region Syddanmark.

Arkivfoto.

En omlægning af varetransport fra dagtimerne til kørsel i aften- og nattetimerne samt tidlig morgen rummer store gevinster både for virksomhederne og miljøet.

Med bevillingen markerer Trafikstyrelsen, at Væksthus Syddanmarks projekt for natkørsel, 24T Transport, har ekstraordinært potentiale. 36 projekter til energieffektive transportløsninger søgte om bevillinger ? kun seks fik dem tildelt.

- Med bevillingen fra Trafikstyrelsen følger ikke blot penge, men også visheden om, at 24T Transport får den opbakning, der skal til for, at vi kan skabe markante resultater, siger Søren Andersen, projektleder hos Væksthus Syddanmark.

Fokus på konkrete demonstrationer

Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport står for bevillingen. Centret ønsker, at projektet nu skal øge fokus på konkret demonstration af mulighederne, ligesom 24T Transport skal koordineres tæt med projektet Citydistribution i ydertimerne. Det gennemføres af ?Selskabet til fremme af distribution i ydertimerne ApS?.

- Samarbejdet med Citydistribution vil give os endnu flere muligheder for at afprøve og koordinere de allernyeste løsninger fx inden for støjreduktion, vurderer Søren Andersen.

Når netop 24T Transport har fået én af kun seks bevillinger, skyldes det ikke mindst potentialet for at reducere udledningen af CO2 ved at lade lastbiler køre om natten:

- Vi er glade for fortsat at kunne yde støtte til Væksthus Syddanmark og forsøget med distribution i ydertimerne. Det er vigtigt at få afdækket, om der kan opnås CO2-reduktion og mindre trængsel ved at sprede vareleverancer ud over døgnet, siger Niels-Anders Nielsen, centerleder ved Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen.

Fakta

Projektets formål er at afdække potentialerne ved omlægning af varetransport fra dag til nat ? eller mere præcist - varetransport udenfor normal myldretid, deraf projektnavnet ?24T Transport?.

Undervejs undersøges muligheder for begrænsning af støj og lysgener for beboerne i de områder, hvor projektet gennemføres.

Projektet finansieres af Grøn Transport under Trafikstyrelsen og administreres af Væksthus Syddanmark i tæt samarbejde med repræsentanter for transportbranchen samt brancheorganisationer, kommuner og fagforeninger.

Mest sete på tvsyd.dk