Millioner til sundhedshuse

Region Syddanmark har fået 72,8 millioner kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til sundhedshuse, blandt andet i Nordborg og Skærbæk ved Tønder.

Regionen havde yderligere søgt 15 millioner kroner til at udbygge sundhedshuset i Brørup, men det blev afslået.

Fyn får tre sundhedshuse i Bogense, Rudkøbing og på Ærø.

- Vi går nu i gang med at konkretisere de enkelte projekter sammen med de berørte kommuner og praktiserende læger, siger formanden for praksis- og kommuneudvalget i regionen, Bo Libergren (V).

Sundhedshusene skal samle og styrke de lokale kommunale og regionale sundhedstilbud i områder, hvor der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse eller skadeklinik.
 
Sundhedstilbuddet kan for eksempel bestå af et lægehus, skadeklinik, jordemodercenter, hjemmesygepleje, genoptræning og fysioterapi.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalerne for 2009 og 2010 afsat 600 millioner kroner til sundheds- og akutløsninger i yderområder i Danmark.

300 millioner kroner er afsat til en pulje til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse. Det er denne pulje, der er bevilget penge fra i denne omgang.