Minister bløder op på krav til landmænd

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) bløder nu op på den danske fortolkning af EUs alpe-direktiv. Den hidtidige fortolkning af reglerne ville have forhindret, at der blev dyrket vinterafgrøder på 1.000 hektar skrånende landbrugsjord. Det svarer til 100 store landbrug.

Det er især landmænd i den østlige del af Jylland, der bliver berørt af reglerne.

Alpe-direktivet skal forhindre jordskred. Med de nye regler bliver under 250 hektar landbrugsjord berørt af erosionskrav mod tidligere ca. 1.000 hektar.

- Vi har fundet en mere målrette og fleksibel løsning. Færre marker bliver nu berørt, og landmændene får bedre muligheder for at dyrke vinterafgrøder, samtidig med, at de reelt erosionstruede områder er beskyttet, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Her er de nye regler:

Der tages udgangspunkt i det eksisterende krav om at skråninger med en hældning på 12 grader omfattes. Dernæst afgrænses arealerne yderligere med afsæt i et erosionskort fra Aarhus Universitet. Dette erosionskort ligger tæt op af den klassificering af arealer med høj erosionsrisiko, der er anvendt i Tyskland.

Kravet ændres, så pløjefri dyrkning på stejle skråninger tillades, og det dermed fortsat vil være muligt at dyrke vinterafgrøder på skråningerne.

Samtidigt tillades let jordbearbejdning i form af f.eks. stubharvning, så økologer fortsat har mulighed for mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Fristen for forårspløjning rykkes frem til 15. februar (mod nu 1. marts).

Bagatelgrænsen for arealstørrelser hæves fra 2.000 til 5.000 kvadratmeter.

Fødevareministeriet