TV der bevæger dig

Minister: Ingen penge, men vi skal have en fælles plan

I stedet for at betale erstatning efter stormflod, skal staten (og kommunerne) arbejde mere på at forhindre oversvømmelser. Så borgerne kan sove trygt, når vandet stiger.

Vandet fra baglandet blev pumpet ud. Det foregik til middagstid torsdag. Foto: Troels Sørensen TV SYD

Esben Lunde Larsen havde ingen pose penge med til kommunerne, men masser af god vilje til kystsikring. Foto: TV SYDs Christiansborgredaktion

01:04

1 af 3

Inden sommer vil miljøministeren fremlægge planer for, hvordan problemer med kystsikringen skal håndteres fremover. På et møde med Kommunernes Landsforening (KL) tirsdag lovede han, at staten vil være mere aktiv og tage mere ansvar for at beskytte mod oversvømmelser.

- Vi er kommet frem til, at borgerne ikke skal være taberne, når det gælder kystsikring. Det er vigtigt, at borgerne kan sove trygt i deres hjem. Derfor har vi drøftet med kommunerne, hvad vi gør fremadrettet, så vi kun får vindere og ikke tabere, siger Esben Lunde Larsen til TV SYD.

Blandt borgmestrene var Henrik Frandsen fra Tønder. Han var også tilfreds med mødets forløb:

- Jeg føler, at vi har en lydhør minister, som er klar over, at vi har et stort problem ude i kommunerne, siger Henrik Frandsen (V) til TV SYD.

Han forventer derfor, at f.eks. et dige-projekt på Rømø vil få hjælp fra staten.

Ministeren har ikke penge med. Men han er indstillet på, at der ikke længere skal udbetales erstatning – fordi penge i stedet bruges til kystsikring.

Sagsbehandlingstiden – og visse love – skal tilpasses, så det kan fremskyndes.

 

Beredskabsstyrelsen fik ros for sin indsats her ved Kelstrup Strand. Foto: Troels Sørensen TV SYD

 

 I KL er formand for teknik- og miljøudvalget, Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V), glad for ministerens udmelding efter mødet.

 - Kystsikringsproblemer skal løses overordnet. Det kan hver enkelt kommune ikke sidde med, for så løber vandet bare ind i nabokommunen. Derfor ønsker vi tæt dialog med staten.

 - Om det så er staten eller kommunerne, der samlet set skal gøre det, må vi se på. Men der skal i hvert fald være en overordnet tilgang og sættes ressourcer af, siger han.

Esben Lunde Larsen siger til TV SYD, at han ikke har en pose penge med til kystsikring.

Blandt deltagerne var borgmestrene fra Vejle, Sønderborg og Tønder kommuner

 

01:04

Esben Lunde Larsen og Tønders borgmester, Henrik Frandsen, om kystsikring.

Luk video