TV der bevæger dig

Minister opfordrer til at finde våbnene frem

Alle danske jægere skal nu året rundt være med til at udrydde uønskede dyrearter.

Vaskebjørne er uønsket i Danmark.

Mårhunde, amerikanske mink og nilgåsen er blandt de dyrearter, der de seneste år er kommet til Danmark, uden at de er velkommen.

Mange af de såkaldte invasive arter er nemlig en trussel mod de arter, der hører naturligt til i naturen og derfor opfordrer Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu til, at jægerne går på jagt efter de uønskede dyrearter,

 

Vi har brug for jægernes hjælp til at komme invasive pattedyr og fugle til livs, for de er en trussel mod de arter, der hører naturligt til i Europa

Esben Lunde Larsen, Miljø- og fødevareminister

Vi har brug for jægernes hjælp til at komme invasive pattedyr og fugle til livs, for de er en trussel mod de arter, der hører naturligt til i Europa, siger Esben Lunde Larsen.

Problemet med de fremmede dyr er, at de både konkurrerer om den føde der er, men samtidig er de bærere af sygdomme, der både kan være farlige for mennesker og dyr, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

 

Det er en tilretning i vildtskadebekendtgørelsen, der nu gør det muligt for alle jægere over 18 år at skyde de dyr, der er på dødslisten året rundt.

Uskyldige ser de ud, mårhundene. Men de er smittebærere for en type bændelorm, som kan være livsfarlig for mennesker.

 

EU har lavet en liste med 12 pattedyr og fugle, som de gerne vil have udryddet. Derudover er det tilladt at skyde arterne nilgås, mink, mårhund og bisamrotte.

Hvis du vil se hvilke dyr der drejer sig om klik her: Download folder over de invasive arter.

Fakta om invasive arter

  • Invasive arter er arter, der ved menneskers hjælp er transporteret fra en del af verden til en anden. I deres nye leveområder er de en trussel mod den biologiske mangfoldighed, og det kan være både vanskeligt og dyrt at bekæmpe dem.
 
  • Invasive arter som for eksempel vaskebjørn er en konkurrent til hjemmehørende arter som for eksempel husmår, skovmår og grævling, da de har det samme fødegrundlag. Andre arter som mårhund og amerikansk mink er ligeledes en trussel mod hjemmehørende fugle, padder og pattedyr, som de æder. Amerikansk skarveand er en trussel mod den hvidhovedede and, da amerikansk skarveand gerne parrer sig med hvidhovedet and, som dermed risikerer at uddø som race.     

 

Mest sete på tvsyd.dk