Minister vil bremse regler om hestestalde

Eva Kjer Hansen (V) vil se nærmere på, om der er behov for at ændre hesteloven, da regler om eksempelvis lysindfald og loftshøjde koster hesteejerne.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er klar med en fremstrakt hestehov til de danske hesteejere.

Frem mod den fulde indførelse af hesteloven i 2020 vil flere krav nemlig ramme hesteejerne i Danmark. Krav til størrelsen på hestebokse, lysindfald fra vinduer og loftshøjde i staldene vil nemlig løbende blive indført frem mod 2020, og det kræver investeringer, som kommer til at ramme medlemmer i Dansk Ride Forbund.

- Der har været rigtig meget kritik af, at kravene er alt for rigide og kræver meget store investeringer. Det, de har peget på over for mig, er sådan noget som boksens størrelse, afstanden til loftet og det lysindfald, der skal være. Det er alt for firkantede regler, siger Eva Kjer Hansen (V) til TV SYD.

Derfor har ministeren sat ministeriet i arbejde:

- Jeg har nu sat et arbejde i gang i ministeriet for at se på, om vi kan gøre det lidt mere fleksibelt, sådan så vi samtidig tager hensyn til hestene og deres velfærd, siger miljø- og fødevareministeren.

Branchen har, siden loven blev vedtaget i 2007, advaret om, at kravene kræver store investeringer og dermed risikerer at lukke hestehold.  Eva Kjer Hansen vil dog ikke ændre reglerne for enhver pris.

- Det er helt afgørende for mig, at vi vægter dyrevelfærden, men der er jo forskel på, om vi taler om en dansk varmblod eller en shetlandspony i forhold til, hvilke boksstørrelser de har behov for,  og det er den fleksibilitet, jeg gerne vil have indarbejdet i reglerne, siger hun til TV SYD.

Du kan se de præcise regler for indretningen af stalde på retsinformationens hjemmeside.