TV der bevæger dig

Ministre vil redde truede Vadehavsfugle

Miljø- og fødevareministeren lover forbedringer for det pressede fugleliv i Danmarks vigtigste naturområde - Vadehavet.

Den nye alarmerende tilbagegang af ynglefuglene i Danmarks suverænt vigtigste naturområde Vadehavet gør indtryk på både fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) og fødevareminister Mette Gjerskov (S).

De ynglende viber og strandskader er halveret siden 1996 i Vadehavet.

Samtidig har miljøminister Ida Auken (SF) for få måneder siden officielt bedt FN-organisationen Unesco om at udpege Vadehavet som enestående verdensnaturarv i klasse med Grand Canyon og Galapagosøerne.

Men nedgangen for fuglelivet i Vadehavet er endda accelereret de seneste år ifølge de nye fugletællinger fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet.

- Jeg synes, det er en meget alvorlig situation. Vadehavet er et fuldstændigt unikt naturområde med et meget rigt fugle- og naturliv, som vi har brug for at beskytte, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Hun har derfor store forventninger til sit netop søsatte jordfordelingsprojekt i Vadehavet.

Det skal gøre det muligt for staten ved at bytte jord med lokale landmænd og udvide de nuværende 40 hektar statsejede hektar til et 130 hektar stort sammenhængende område med gode fugleforhold.

- I stedet for, at de gode fugleområder ligger som små tilfældige pletter på et frimærkeark, så får vi samlet dem i ét område.

- Eneste problem er, at det vil tage noget tid. Til gengæld koster det ikke lodsejerne noget, og så vil det virke i forhold til de tidligere midlertidige tiltag, siger ministeren.

De nye fugletællinger gør også indtryk på fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr.

- Vi forventer, at en række initiativer som de kommende planer for Natura 200 vil gøre en forskel. Selvom det jo ikke er en snuptagsløsning i forhold til det eksisterende landbrug, siger hun.