Motorvej spærres i 14 timer

Den østjyske motorvej E45 mellem Fredericia/Kolding og Vejle Syd spærres i 14 timer, imens broen ved Horstedvej brydes ned og fjernes. Det sker fra lørdag den 25. september kl. 20.00 til søndag den 26. september kl. 10.00.

Arbejdet med at udvide motorvejen E45 mellem Skærup og Vejle Nord fra 4 til 6 spor er gået i gang.

Som noget af det første skal broen, der fører Horstedvej over motorvejen, fjernes for at gøre plads til en ny og længere bro samme sted, da den eksisterende bro ikke er lang nok til at spænde over den udvidede motorvej.

"Den eksisterende bro er ikke understøttet på midten, og det er ikke muligt at etablere en midlertidig understøtning i den smalle midterrabat, så hele broen skal fjernes på én gang. Det sker ved, at slå betonen i stykker med hydrauliske hamre og derefter fjerne den nedbrudte beton og armering," forklarer tilsynsleder i Vejdirektoratet Leif Sørensen.

Det er entreprenørfirmaet P. Olesen & Sønner A/S, der udfører nedbrydningen af broen for Vejdirektoratet.

Mens arbejdet foregår, er det nødvendigt at spærre for trafikken på E45 mellem henholdsvis motorvejskryds Fredericia og motorvejskryds Kolding og tilslutningsanlæg 61, Vejle S. I stedet er der omkørsel via rute 171, Vejle Landevej/Fredericiavej.

- Den nordgående trafik fra Fyn ledes fra motorvejen ved afkørsel 61 på E20 (Taulov) og tilbage på motorvejen ved tilkørsel 61 på E45 (Vejle Syd).
- Den sydgående trafik mod Fyn ledes fra motorvejen ved afkørsel 61 på E45 (Vejle S) og tilbage på motorvejen ved tilkørsel 60 på E20 (Snoghøj).
- Den nordgående trafik fra Kolding ledes ad E20 mod Fyn og fra motorvejen ved afkør-sel 61 på E20 (Taulov), via Skærbækvej til rute 171 og tilbage på motorvejen ved tilkør-sel 61 på E45 (Vejle S).
- Den sydgående trafik mod Kolding ledes fra motorvejen ved afkørsel 61 på E45 (Vejle S), ad rute 171, via Skærbækvej og tilbage på motorvejen ved tilkørsel 61 på E20 (Taulov).

Udover spærringen af motorvejen lukkes Horstedvej, mens Vejdirektoratet opfører en ny bro. Lukningen sker i perioden fra mandag formiddag den 20. september 2010 til juli 2011, og der bliver etableret omkørsel via Sønderdalen, som vist på det vedhæftede kortbilag.

"Vi ved godt, at spærringen af motorvejen vil medføre gener for trafikanterne, men vi har forsøgt at begrænse dem ved at vælge et tidspunkt, hvor der ikke er så meget trafik.

Trafikanterne på Horstedvej skal leve med en noget længerevarende vejlukning, men heldigvis er trafikken på denne vej begrænset. Forhåbentlig vil alle have tålmodighed med os og glæde sig til resultatet - en udvidet motorvej med større kapacitet og en fin ny bro ved Horstedvej," siger projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.