Motorvejen spærres søndag ved Skærup

Trafikanter gør klogt i at køre lidt tidligere hjemmefra, hvis de skal køre på E45 syd for Vejle i morgen søndag.

Det er broarbejdet lige nord for rastepladserne ved Skærup, som gør det nødvendigt helt at lukke motorvejen i korte perioder. Entreprenøren skal gøre klar til støbning af selve brodækket.

Spærringen af motorvejen sker i morgen søndag mellem kl. 5.30 og kl. 12.00. I perioder vil kun et enkelt spor være spærret, men mellem kl. 6.00 og kl. 7.00 vil hele motorvejen være lukket i korte intervaller på tre minutter.
Der udføres i alt fem totalspærringer, og entreprenøren forventer, at tidsrummet mellem spærringerne vil vare omkring 10 minutter. Politiet vil være til stede for at hjælpe med trafikafviklingen.

Spærringen af motorvejen vil givetvis skabe nogle køer og i det hele taget genere trafikken.

-  Det kan vi desværre ikke undgå. Men vi forsøger at tage så meget hensyn som muligt. Det gør vi bl.a. ved at udføre arbejdet søndag formiddag, hvor trafikken ikke er så tæt og ved at have et stort fokus på at informere trafikanterne, siger projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.