Naturperle får pengegave

Nationalpark Vadehavet har uddelt 366.000 kroner til blandt andet at genoprette klæggrave og fortælle om deres betydning.

Digerne langs Vadehavet beskytter marsken mod oversvømmelser. Digerne er gennem tiden blevet forstærket og kysten sikret med klæg, som man gravede ud bag digerne. Klæggravene har udviklet sig til vigtige områder for fuglelivet, og derfor har Nationalpark Vadehavet valgt at støtte Naturstyrelsens arbejde med at genoprette klæggravene i Margrethe Kog.

Udover Naturstyrelsen har også Århus Universitet fået del i de i alt 366.000 kroner, som Nationalpark Vadehavet netop har uddelt. Universitetet har fået penge til en rapport om klæggravene som levested for ynglefugle.

Af de 366.000 kroner går 66.000 til lokale projekter, der skal fortælle om nationalparken.

Ud af ni ansøgere har Nationalpark Vadehavet givet penge til UC SYDs projekt "Naturen på Recept, Ludwig Andresen Schules projekt " Vi løfter i flok" og til Fanø Østersfestival.