Naturstyrelsen: Red fuglene - skyd rævene

Naturstyrelsen mener, at en større jagt på rævene i Tøndermarsken vil hjælpe på det skrantende fugleliv i Tøndermarsken.

Tøndermarskens truede fugleliv kan reddes uden at stramme fredningen af området.  Det skal i stedet ske ved at skyde stort set alle ræve i området. Det er den ret overraskende konklusion fra Miljøministeriet.

Udkast til rapport

Følger man forslaget, behøver landmændene ikke tvinges til at lade vand stå på deres marker, og samtidig er det ikke nødvendigt at stramme fredningen af området. Mener altså Miljøministeriet i et udkast til en rapport fra Miljøministeriet.

Fuglene forsvinder

Udkastet, som Tønder Kommune offentliggjorde mandag, skal undersøge, hvordan det bevaringsværdige naturområde kan beskyttes bedre, efter at fuglebestanden i årevis har været under pres, og nogle fuglearter helt er forsvundet fra området.