Nedskæringer rammer handicappede

For første gang har kommunerne planer om at skære ned på udgifter til handicappede. Borgmesteren i Horsens lægger op til et opgør med stigende omkostninger.

Borgmester i Ikast-Brande, Carsten Kissmeyer (V), siger i dag til Politiken, at han har fået nok af stigende udgifter til handicappede. I hans kommune var der budgetteret med 120 millioner kroner til handicappede i 2008. Det voksede med 50 procent, så der blev brugt 180 millioner sidste år.

- Det er mærkeligt, siger Kissmeyer, at vi ikke kan diskutere prioritering inden for handicap-området, mens eksempelvis folkeskolen får den ene tur efter den anden med sparekniven.

Tårnhøj vækst

Han bliver støttet af den socialdemokratiske borgmester Jan Trøjborg i Horsens.

- Væksten har været tårnhøj, og det kan ikke fortsætte, siger Jan Trøjborg, der også lægger op til en revision af udgifterne. Han er formand for en arbejdsgruppe i Kommunernes Landsforening, der analyserer det sociale ankesystem for at finde ud af, hvordan systemet påvirker kommunernes muligheder for at styre og prioritere omkostningerne.

Politiken noterer, at i budgetterne for 2011 lægger landets kommuner for første gang op til at bringe handicapudgifterne væsentligt ned. De skal skæres fra godt 29 til 28 milliarder kroner om året.

Andre bliver beskåret

Borgmester Carsten Kissmeyer i Ikast-Brande er klar over, at sagen er ømtålelig.

- Men handicaporganisationer konfronterer os med internationale konventioner om, at handicappede så vidt muligt skal kompenseres, så de ligestilles med andre borgere. Men jeg spørger så, om de skal kompenseres for alt? Handicapområdet stiger så meget, at vi må tage pengene fra folkeskolen og de ældre, siger han.

Uetisk

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad har sendet et brev til finansminister Claus Hjort Frederiksen for at advare mod indgreb. Langvad siger, at kommunerne sætter landets love og retssikkerheden ud af kraft for at spare penge.

Borgmester Kissmeyer i Ikast-Brande klager i Politiken over, at visse familier har to handicap-biler. Han mener, det er urimeligt. Men Stig Langvad, siger, at når en familie har to handicap-biler, så er det nok, fordi der er to handicappede i familien.

Langvad siger også, at det er uetisk, at borgmesteren i Ikast-Brande klager over, at en enkelt handicappet kan koste en kommune 10-15 millioner kroner årligt i udgifter og personale. Kissmeyer mener, det i visse tilfælde må kunne klares med medicin, men Langvad siger, at man ikke skal medicinere sig ud af problemerne, blot for at spare.