TV der bevæger dig

Nedskydning af råger i fuld gang

Årets jagt på råger er i fuld gang. Jægere med særlig tilladelse fra Naturstyrelsen må nedskyd råger, der generer mennesker med støj og deres efterladenskaber.

02:07

Rågerne og deres unger lever livet farligt i disse dage.

1 af 2

Rågerne samler sig i store ynglekolonier.

For år tilbage var rågerne totalfredede. I dag kan Naturstyrelsen give særlige tilladelser til at skyde råger og deres unger i perioden 1. maj til 15. juni. Omkring 750 nedskydes i hver jagtsæson.

Naturstyrelsen giver tilladelse til nedskydning, hvis de er blevet en plage i boligområder. Styrelsen vurderer, om der er alternativer til nedskydning. For eksempel om rågerne kan skræmmes væk.

Mest sete på tvsyd.dk