Nej til private jordemødre

Privat jordemødre, som de fødende selv betaler, må ikke hjælpe med fødslen, hvis den foregår på et offentligt sygehus.

- Man må gerne have en privat jordemoder med, men kun som gæst, siger chefjordemoder Margit Iversen, Kolding Sygehus til P4 Trekanten.

Fik nej

Spørgsmålet er kommet op, fordi den privatpraktiserende jordemoder, Gitte Lykke Jørgensen fra Vejle, har fået nej til at stå for sine kunders fødsler på sygehuset.

Ingen forsikring

Chefjordemoderen anfører, at kun det ansatte personale på fødeafdelingen er omfattet af en ansvarsforsikring.

Jordemoderforeningen arbejder for, at privatpraktiserende jordemødre kan få lov at hjælpe de fødende på sygehusene.