Ni lastbiler afsløret for snyd med udstødningen

Ny viden er taget i brug for at afsløre vognmænds snyd med udstødningen fra lastbiler. Ved en kontrol i Sønderjylland blev ni lastbiler afsløret.

Kontrollen blev gennemført sammen med inspektører fra Færdselsstyrelsen. De gennemførte vejkant-kontroller i Sønderjylland og afslørede ni tilfælde af ulovligt installerede bokse, som fører til øget udledning af NOx.

Alle nye lastbiler har installeret rensesystemer for at begrænse NOx-udledningen. Men i nogle tilfælde installeres en lille boks, som gør, at lastbilens rensesystem sættes ud af kraft, så de udleder mere NOx. Det er formodningen, at det ulovlige udstyr installeres for at spare penge til vedligeholdelse af køretøjet.

I kontrollen fangede politiet 9 lastbiler, som havde en ulovligt installeret snyde-boks. Transport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er glad for, at politiet sætter ind over for problemet:

- Snyd og manipulation med udstyr i lastbiler er uacceptabelt og bør ikke finde sted. Det er ulovligt, det er en belastning for miljøet, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at få det stoppet, skriver han i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Politifolkene, som står for kontrollen, har været på kursus i Norge for at se, hvordan man spotter det forbudte udstyr. På en af kontrollerne i Norge havde 35 af 50 udtagne lastbiler ulovligt udstyr installeret. Hvis lastbilernes rensesystem bliver koblet fra, vil lastbilen normalt sende advarsler til chaufføren, og hvis han ikke reagerer, vil lastbilen sænke farten markant. Men med snyderi kan man sætte dette system ud af kraft. 

NOx er betegnelsen for nitrøse gasser. Gasser, der hovedsagelig består af nitrogenoxid, NO, og nitrogendioxid, NO2. Især nitrogendioxid er giftig at indånde.

Lastbil kontrolleres af politiet og Færdselsstyrelsen. (Arkivfoto)
Lastbil kontrolleres af politiet og Færdselsstyrelsen. (Arkivfoto)
Foto: erik Refner, scanpix