TV der bevæger dig

Nu skal vold mod offentligt ansatte straffes hårdere

Partierne i blå blok er onsdag blevet enige om en Respektpakke, der skærper straffen for vold og trusler mod offentligt ansatte.

Dansk Folkepartis Peter Kofoed Poulsen er glad for, at Respektpakken nu er kommet i hus. Foto: Michael Nielsen

Der skal være respekt for de offentligt ansattes arbejde.

Og en af måderne at få det på er, at skærpe straffen overfor de personer, der udsætter tjenestemændene for vold eller trusler.

Det mener partierne i blå blok - regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Vi vil gerne slå hårdt ned på dem, der truer tryghed, ro og orden i Danmark

Onsdag blev de enige om en Respektpakke, der indeholder 16 initiativer på det retspolitiske område, der blandt andet giver mulighed for at dømme hårdere i sager om vold og trusler mod offentligt ansatte.

- Det er fantastisk godt. Vi vil gerne slå hårdt ned på dem, der truer tryghed, ro og orden i Danmark, siger Dansk Folkepartis Retsordfører, Peter Kofod Poulsen til TV SYD.

I aftalen skriver partierne:

"Forudsætningen for at leve i et trygt og velfungerende land er, at vi har respekt for hinanden, for det offentlige rum og for de institutioner og mennesker, der repræsenterer det fælles".

Peter Kofod Poulsen (DF) mener, at der er sket et skred de senere år i den måde vi behandler de offentligt ansatte på.

- Der er sket en stor stigning i antallet af offentligt ansatte, der bliver truet og chikaneret. Vi skal behandle dem ordentligt og passe på dem. Så med den nye pakke, slår vi hårdt ned på dem, der ikke respekterer de offentligt ansatte, siger han til TV SYD.

Respektpakken har desuden et særligt afsnit, der handler om udlændinge, der er voldelige overfor offentligt ansatte.

Her står, at partierne er enige om, at udlændinge, der begår overgreb mod personer i offentlig tjeneste, i videst muligt omfang skal udvises.

Som noget nyt bliver det også muligt at give hårdere straffe til folk, der indirekte truer personer i offentlig tjeneste.

F.eks. på nettet, sociale medier eller i pressen.

I Syd- og Sønderjylland er antallet af anmeldelser om vold og trusler mod offentligt ansatte steget kraftigt det seneste år.

I Sydøstjyllands Politikreds med hele 333,3 procent.