TV der bevæger dig

Ny ghetto-liste på vej

Regeringen, Liberal Alliance og De Konservative er mandag nået til enighed om en ghetto-aftale. Det betyder, at Munkebo i Kolding ryger ud af listen, mens Løget By i Vejle kommer ind.

02:50

1 af 2

Følgende boligområder forbliver på listen:

Nørager og, Søstjernevej i Sønderborg, Stengårdsvej-kvarteret og Kvaglund i Esbjerg, Korskærparken i Fredericia, Sundparken i Horsens, Skovparken-Skovvejen i Kolding og Finlandsparken i Vejle.

Med aftalen udvides antallet af kriterier fra de hidtidige tre til fem.

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30

Når et boligområde har mere end 1.000 beboere og opfylder tre af de fem kriterier, får det status som særligt udsat, alment boligområde:

* Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent. (gennemsnit for de seneste to år).

* Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

* Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år).

* Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

* Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Dømte

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), siger, at ghetto-listen skal bruges til at lokalisere de boligområder, hvor der skal gøres en særlig social indsats.

Formand for boligforeningen AAB i Vejle, Hans Helge Andersen, der omfatter Løget By, siger, at den endelige liste kan ændre sig, når lovforslaget kommer til behandling i Folketinget til efteråret.

Han er utilfreds med, at dømte indgår i kriterierne.

- De dømte har typisk udstået deres straf, og vi medvirker til at udsluse dem i samfundet. Det er mærkeligt, at det skal tælle negativt at løse en sådan vigtig opgave, understreger han.