TV der bevæger dig

Ny undersøgelse: Brænd madaffald

Sortering af madaffald gavner miljøet. Troede man. Men en ny undersøgelse sår tvivl.

Det er en undersøgelse fra Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner.

Meget madaffald afbrændes, og forbrændingsanlæggene er nu så gode og miljøvenlige, at det i mange tilfælde er det rigtige at gøre.

Hvis madaffaldet eksempelvis omdannes til kompost, så siver der især store mængder ammoniak ned i undergrunden, og det er skadeligt for miljøet.

Morten Bang Jensen, ph.d. studerende (varighed 40 sek.):

00:40 Luk video