TV der bevæger dig

Nye vådområder skal fjerne kvælstof

Der er afsat 187 mio. kroner i tilskud til 39 nye vådområdeprojekter. De 17 ligger i TV SYDs sendeområde. Den nye våde natur skal skåne vandmiljøet for kvælstof.

I alt 17 vådområder får tilskud i Syd- og Sønderjylland. Tre af dem får tilskud til anlæg og gennemførelse. 17 projekter får tilskud til projektering og planlægning. Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Naturlige renseanlæg, der årligt vil skåne vandmiljøet i Danmark for i alt 150 ton kvælstof. Det bliver resultatet af et økonomisk tilskud på 187 mio. kroner til 39 nye vådområdeprojekter, hvoraf de 17 ligger i Syd- og Sønderjylland.

Vådområderne bidrager til renere vand og en rigere og varieret natur i vores fjorde og farvande. De kan også rumme muligheder for landmændene, der kan bytte lavtliggende, sumpede arealer og i stedet få nogle nye mere driftssikre marker

Esben Lunde Larsen, Fødevare- og miljøminister, Venstre

Projekterne er en udløber af regeringens Fødevare- og landbrugspakke, og vådområderne skal skåne naturen for kvælstof, der ellers ville kunne skylle ud i vandløbene og potentielt give algeopblomstring og iltsvind i fjordene.

- Vådområderne bidrager til renere vand og en rigere og varieret natur i vores fjorde og farvande. De kan også rumme muligheder for landmændene, der kan bytte lavtliggende, sumpede arealer og i stedet få nogle nye mere driftssikre marker, siger Esben Lunde Larsen, Fødevare- og miljøminister, Venstre i en pressemeddelelse.

Det er meningen, at der inden år 2021 skal etableres i alt 13.000 hektar nye vådområder. Det svarer til to gange Gribskov, der er Sjællands største skov.