Nye veje køreklar før tiden

Tre nye veje i Sydjylland bliver klar til at tage imod trafikanterne før den planlagte tid.

Vejdirektoratet afslutter en række byggeprojekter før planlagt og inden for den aftalte økonomi.
Til glæde for trafikanterne, der langt hurtigere kan komme ud på den nye asfalt forventes det, at arbejdet med motortrafikvejen Bredsten-Vandel er færdigt mere end et halvt år tidligere end beregnet  - og det til trods for, at projektet har været ramt af en konkurs hos den oprindelige entreprenør.

Et tæt og godt samarbejde med de involverede entreprenører på projekterne samt en effektiv planlægning med konstant fokus på optimering af tidsplanerne har resulteret i en god fremdrift.
De gode erfaringer vil blive taget med i arbejdet med Vejdirektoratets øvrige anlægsopgaver.

Her er den nye tidsplan

Motortrafikvejen Bredsten-Vandel (åbning rykkes fra 2013 til 2012)
Motorvejen Brande-Give (åbning rykkes fra oktober 2012 til juni 2012)
Motorvejen Riis-Ølholm (åbning rykkes fra efterår 2013 til 2012).

Projekternes økonomi vil også blive påvirket positivt, men det er endnu for tidligt at opgøre, hvad der er sparet på, at projekterne afsluttes hurtigere.

Tilfreds minister

Transportminister Hans Chr. Schmidt glæder sig over, at vejene bliver færdige før tiden:  
- Det er en stor gevinst for trafikanterne og naboerne tæt på vejen. Nu bliver generne fra arbejdet mindsket, og trafikanterne kan hurtigere komme ud og køre på de nye veje.  Det er glædeligt, når indsatsen på at gøre tingene mere effektivt også bærer frugt. Det skal vi naturligvis tage med os videre til de mange kommende vejprojekter over hele landet.