Ofte for varmt og sjældent for koldt i Danmarks nye klima

En varmere atmosfære medfører flere varmeekstreme temperaturforhold - også i Danmark.

I en artikel i nyeste nummer af bladet Aktuel Naturvidenskab analyserer tre danske forskere forekomsten af dels ekstremt lave, dels ekstremt høje temperaturer i Danmark, skriver DMI.

Undersøgelsen viser, at i takt med at middeltemperaturen i landet er steget med ca. 1,4°C, har vi også fået mere ekstrem varme og mindre ekstrem kulde.

Data fra fem DMI-stationer, der har målt minimum- og maksimum-temperaturer siden 1870’erne, viser, at antallet af dage med kuldeekstremer i Danmark er aftaget, mens antallet af dage med varmeekstremer er tiltaget.

Målingerne viser, at det gennemsnitlige antal af dage med kuldeekstremer pr. år i perioden 1877-1886 lå på 45. I perioden 2007-2016 var det tal faldet til 30.

Omvendt lød det gennemsnitlige antal af dage med varmekstremer pr. år i perioden 1877-1886 på 30. I perioden 2007-2016 var tallet steget til 50.

En generelt varmere atmosfære medfører altså ikke overraskende flere varmeekstreme temperaturforhold - også i Danmark.

Du kan læse den fulde analyse, herunder definitionen af kulde- og varmeekstremer, i artiklen her.