TV der bevæger dig

Optimisme om nærbane

Trafikminister positiv overfor nærbane mellem Ribe og Oksbøl.

En delegation fra Varde, Esbjerg, Region Syddanmark, Vestbanen og Sydtrafik har præsenteret et forslag om syd- og vestjysk nærbane for transportministeren og trafikforligspartierne.

- Nærbaneprojektet blev meget positivt modtaget, og vi havde en konstruktiv dialog. Nærbanen vil virkelig kunne give et løft for bosætningen i Varde Kommune. Studerende vil hurtigt kunne komme ind til uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg ? og de mange, som pendler på tværs af de to kommuner for at komme på arbejde, vil også få glæde af nærbanen, siger borgmester i Varde Kommune Gylling Haahr (V).

Nærbanen skal binde Ribe, Bramming, Esbjerg, Varde og Oksbøl sammen.

COWI har regnet på tre modeller med afgang mellem én og tre gange i timen på faste minuttal. I alle modeller indgår en ny station i Jerne i Esbjerg.

Passagertallet forventes at sige fra 35-64 procent, anlægsudgifterne ligger mellem 102 og 344 mio. kr.

Et alternativt forslag fra Trafikstyrelsen tager første skridt i nærbaneprojektet ved at investere 25 mio. kr. i en ny station i Jerne.