Overhalingsforbud skal bygge på sikre fakta

Brancheorganisationen International Transport Danmark (ITD) vil gerne finde løsninger på de upopulære elefantoverhalinger, men mener, at en udvidelse af de nuværende forbud skal tage udgangspunkt i sikre fakta og trafikanalyser.

Transportministerens forslag om at udvide forbuddet mod lastbiloverhalinger til flere af de danske motorvejsstrækninger blev besvaret med imødekommenhed, men også med et opråb om realisme, da Transportministeren i dag mødtes med lastbiltransportens organisationer for at diskutere forslaget.

?Fra branchens side vil vi naturligvis gerne medvirke til at få trafikken på motorvejene afviklet så glidende som overhovedet muligt. Men vi savner stadig faktuelt belæg for, at forbud mod lastbiloverhalinger har den tilsigtede effekt. Det er ikke nok, at et forbud er populært i befolkningen, det skal også have en gavnlig samfundseffekt, og det har det jo ikke, hvis trafikken samlet bliver dårligere afviklet, og personer og varer er længere tid om at nå frem?, siger ITD?s formand Mogens Therkelsen.

Ministeren satte i december et forsøg i gang, som skulle afdække de faktiske konsekvenser for trafikafviklingen, når lastbilerne bliver påbudt at blive i motorvejens inderspor. Forsøget, der foregår på den østjyske motorvej E45 mellem Skærup og Skanderborg, er endnu ikke afsluttet, og der foreligger ingen sikre trafikmålinger, som bekræfter, at forbuddet har en gavnlig effekt på trafikken. Efter planen skal forsøget afsluttes til december i år.

?Vi havde foretrukket at vente med denne diskussion, til fakta fra forsøget på den østjyske motorvej foreligger til december. Men hvis forbuddet mod overhalinger skal udvides allerede nu, lægger vi vægt på, at det kommer til at ske på et sagligt grundlag?, siger Mogens Therkelsen og tilføjer:

?Det er skuffende, at ministeren bygger sin aktuelle udmelding på en interview-undersøgelse, som ingen andre har set. På dagens møde opfordrede vi til at få fakta på bordet og starte en saglig diskussion på et fælles grundlag i stedet for at jage ubegrundede hovsa-løsninger igennem. Desværre ser det ud til, at ministeren har travlt med at få forslaget igennem, og det kan vi ikke acceptere.?

Fra lastbiltransportbranchen er der en bred erkendelse af, at lastbiloverhalingerne er noget, der optager og irriterer medtrafikanterne på vejene.

Fra ITD?s side er der stor villighed til at finde praktiske løsninger på problemerne, men brancheorganisationen lægger samtidig vægt på, at et eventuelt udvidet forbud kun skal gælde, når der er megen trafik på vejene. Og det skal efter ITD?s mening stadig være tilladt for lastbilerne at overhale, hvis fartforskellen til den forankørende er over ti kilometer i timen, for så kan overhalingen kan afsluttes hurtigt og problemfrit.

?Den almindelige dansker synes, at lastbilerne fylder for meget på vejene. Men de glemmer desværre ofte, at vi ikke kører rundt for at genere medtrafikanterne, men for at få varer på hylderne, dér hvor de selv er på vej hen i deres biler: I butikkerne og på deres arbejdspladser. Modviljen handler mere om følelser end om fakta, og det er særdeles ærgerligt, hvis det skal være følelserne frem for fakta, der skal diktere lovgivningen?, siger Mogens Therkelsen.

På dagens møde med transportministeren henstillede ITD til, at en eventuel udvidelse af overhalingsforbuddet bliver ledsaget af elektronisk skiltning, som automatisk aktiverer forbuddet, når trafikken på vejene er tæt ? og ophæver det igen, når der er god plads på vejene.
?Vi ser positivt på et overhalingsforbud på de steder, hvor det har en reel og gavnlig effekt. Men fri os fra flere uigennemtænkte regler, som kun er dårlige undskyldninger for at krybe uden om de reelle løsninger,? slutter Mogens Therkelsen.