P-bøde: Sådan gør du

Her kan du læse nogle helt enkle råd til hvis du har fået en P-bøde.

- Betal med det samme såfremt du vedkender dig at have holdt ulovligt parkeret.

- Hvis ikke dette er tilfældet, skal du i første omgang gøre indsigelser skriftligt over parkeringsafgiften. Vedlæg evt. kopi af p-billetten, hvis du stadig har den, og send den som anbefalet brev.

- Det er vigtigt at du reagerer på afgiften, også selv om du ikke mener du skal betale.

- Klag også til forretningen/ejeren af den private p-plads. Måske vil de ligefrem opsige et eventuelt samarbejde med det p-korps, der uretmæssigt kræver pengene ind. Dette er sket i nogle tilfælde.

- Det er p-korpset, der har bevisbyrden når det påstår, at du har holdt ulovligt parkeret, ikke dig. Men der er ingen ankenævn, der kan behandle din klage, og du kan risikere store udgifter i form af sagsomkostninger, hvis p-korpset anlægger retssag mod dig.

- Der kan ikke pålægges rykkergebyrer, så længe p-korpset ikke har taget stilling til dine indsigelser.

- Hvis du har lånt din bil ud, skal du ikke selv betale for en parkeringsafgift, du måtte få tilsendt fra p-korpset.