TV der bevæger dig

Pas på når bålet skal tændes i aften

De seneste dages våde vejr gør det svært at få fut på sankthans-bålene søndag aften. Beredskabsstyrelsen advarer dog mod, at fristes til at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit .

02:56

1 af 2

De fleste af os forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at kun heksen og sankthansbålet bliver brændt af, er det vigtigt, at afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

Afstandsregler:

  • Afstandsreglerne er fastsat ved lov, og sankthansbålet skal være placeret i en afstand af mindst:
  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag 
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder 
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale.

 

Sund fornuft og forsigtighed

Det er ikke ufarligt at tænde bål og for at undgå, at bålet udvikler sig til en reel brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler:

Undgå at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit

Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket

Hold særligt øje med små børn i nærheden af bålet.

God fornøjelse i aften!