TV der bevæger dig

Pas på store traktorer i trafikken

Foråret kalder ikke kun haveejerne frem, men så sandelig også landmænd der med deres maskiner og læs ikke er specielt egnede til landeveje.

Pas på når de store landbrugskøretøjer kommer på vej

Det giver ofte farlige situationer, når biler og motorcykler forsøger at komme forbi eller fejlbedømmer fart og afstande. Derfor har Syd- og Sønderjyllands kommuner og politi siden 2014 kørt en kampagne for at afværge uheld.

Set over perioden 2009 til 2013 er der i politikredsen sket 115 uheld med motoriserede landbrugskøretøjer med enten materielskade eller personskade. Uheldene har afstedkommet 6 dræbte, 27 alvorligt tilskadekomne og 37 lettere tilskadekomne.

Ifølge uheldsstatistikkerne er det især unge mellem 16 og 17 år der er involveret i uheld med landbrugskøretøjer.

Statistikkerne viser desuden, ikke uventet, at de fleste uheld involverer personbiler og traktorer og at de sker i fuldt dagslys i forbindelse med overhalinger af de langsomt kørende landbrugskøretøjer.

Politiet har udarbejdet syv gode råd især for dem, der kører i traktorer og andre landbrugskøretøjer.

 

Faktaboks

Brug vigelommerne langs de større veje, så bagvedliggende biler kan passere

Signaler i god tid med blinklyset, at du ønsker at svinge til højre/venstre.
Kontroller i øvrigt at dine blinklys virker og husk at kigge dig over
skulderen, inden du svinger

Undgå at følges ad. Det er svært nok, for den øvrige trafik at passere et
enkelt landbrugskøretøj

Forsøg at undgå at køre på de stærkt trafikerede veje i myldretiden
Kører man på strækninger med mange skolebørn, anbefales det desuden,
at man tager af sted lidt tidligere/senere eller vælger en alternativ rute.
Herved undgås konflikter med gående/cyklende skolebørn.

Opsæt varselstavle om glat føre de steder, hvor der slæbes jord med ud
på vejbanen.
Sørg for at gøre vejebanen godt ren ved arbejdstids ophør