TV der bevæger dig

Politiet jagter fartsyndere ved vejarbejde

Vejdirektoratet har fået politiet til at intensivere fartkontrollerne for at beskytte vejarbejderne.

Politiet vil nu oftere køre fotovognene ud for at kontrollere bilisternes hastighed ved vejarbejdet på A 45 ved Skærup.

Vejdirektoratet begynder i morgen en kampagne for at få bilisterne til at sænke farten ved vejarbejder.

- Vi ser desværre stadig, at alt for mange trafikanter kører for hurtigt forbi vejarbejder, siger kommunikationschef Mette Lundorf fra Vejdirektoratet.
- Derved udsætter de både sig selv, medtrafikanterne og vejarbejderne for en stor risiko for personfarlige ulykker af alvorlig karakter, uddyber hun.

Rigspolitiet støtter kampagnen og har opfordret de enkelte politikredse til at intensivere fartkontrollen ved vejarbejder.

Foreløbige tal fra Vejdirektoratet viser, at der sidste år var 207 ulykker ved vejarbejder på de statslige veje. 24 personer kom alvorligt til skade, og en blev dræbt.